Úvod     Biografie      Repertoár      Akce a koncerty      Fotogalerie      Nahrávky      Odkazy       Kontakt       ZUŠ
Akce a koncerty 2012                                                      2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2011

LEDEN

26. 1. Koncert pro SPŠ Betlémská
W. A. Mozart - Exsultate jubilate, orchestr Quattro corde, dirigue Jiří Kubík;
Betlémská kaple, Betlémské nám. 4, Praha 1;
začátek v 16:00
27. 1. Koncert žáků - ZUŠ Olešská
začátek v 18:00

ÚNOR

3. 2. Mistrovské pěvecké kurzy - Karlovy Vary 2012
Závěrečný koncert účastníků kurzu s Karlovarským symfonickým orchestrem, diriguje F. Drs;
koncertní síň Antonína Dvořáka v Lázních III, Karlovy Vary;
začátek v 19:30

BŘEZEN

26. 3. Poutní mše u sv. Haštala
zazní Š. Brixi - Magnificat, sbor Notre Dame, diriguje Leona Saláková;
začátek v 18:00

DUBEN

2. 4. G. Rossini - Stabat Mater
Komorní orchestr Akademie Praha (KOA);
Kostel sv. Salvátora (evangelický kostel, Salvátorská 1/1045)
8. 4. Mše svatá v Týnském chrámu
zazní W. A. Mozart - Laudate dominum, Alleluja, Agnus Dei, Ave verum corpus aj.; sbor Notre Dame, diriguje Leona Saláková;
začátek v 11:00
18. 4. Koncert pro belgické studenty
vystoupí V. Ptáčková, K. Halbychová, K. Martínek;
Farní centrum Malejov, Libocká 5/41, Praha 6;
začátek v 21:00

KVĚTEN

27.5. Mše svatá v Týnském chrámu
zazní A. Rejcha - Te Deum, sbor Notre Dame, diriguje Leona Saláková
31. 5. Den vysokého napětí
zazní J. S. Bach - Jauchzet Gott in allen Landen, W. A. Mozart - Ch´io mi scordi di te?..Non temer, amato bene, Jan Pohořalý - trubka, Aneta Majerová - klavír, Jiří Stivín - flétna, saxofon, orchestr KOA diriguje Pavel Hryzák;

ČERVEN

1. 6. Noc kostelů
zazní A. Rejcha - Te Deum, sbor Notre Dame, diriguje Leona Saláková;
Týnský chrám, Staroměstské náměstí, Praha 1;
začátek v 19:00
14. 6. Koncert komorního orchestru Quattro Corde
zazní W. A. Mozart - Exsultate jubilate aj., diriguje Jiří Kubík;
začátek v 19:00
21. 6. Slavnostní předávání diplomů "doktor věd",
Aneta Majerová - klavír, Jan Pohořalý - trubka, orchestr KOA diriguje Pavel Hryzák;
Knihovna AV ČR

ČERVENEC

8. 7. Koncert s Musicou Bohemicou
Hukvaldy
29. 7. Závěrečný koncert účastníků 4. ročníku Mistrovských pěveckých kurzů 2012
Rytířský sál Valdštejnského paláce Senátu PČR, začátek 19:30

ŘÍJEN

16.10. Koncert duchovní hudby
zazní skladby: B. Storaceho, A. Vivaldiho, J. Kuhnaua, J. S. Bacha, W. A. Mozarta a A. Dvořáka
varhany – Eva Bublová
v kostele Panny Marie pod Řetězem, Praha 1 – Malá Strana, Lázeňská ul.
začátek v 17 hod. (vstup volný)
20.10. Pocta pěvcům G. F. Händela a W. A. Mozarta
bas – Jaromír Nosek, klavír – Veronika Ptáčková, Pavel Voráček
Atrium na Žižkově, Čajkovského 12, Praha 3
začátek v 15 hod.
30.10. W. A. Mozart - Requiem
Komorní orchestr Akademie
Kostel sv. Salvátora na Starém městě
začátek 20:00

LISTOPAD

1.11. W. A. Mozart - Requiem
diriguje Marek Valášek
Thomayerova nemocnice
2.11. W. A. Mozart - Requiem
diriguje Marek Valášek
Týnský chrám, Praha 1
začátek 18:00
4.11. V. J. K. Tomášek - Requiem
Komorní orchestr Akademie
Kostel sv. Salvátora na Starém městě
začátek 20:00
16.11. Benefiční koncert
zpěv - Mahulena Vondrášková, klavír - Veronika Ptáčková
Světlá nad Sázavou, Rytířský sál
začátek 18:00
25.11. Týnský chrám - Mše svatá
J. Haydn - Missa Cellensis
sbor Notre Dame diriguje Leona Saláková
začátek 9:30

PROSINEC

7.12. Adventní koncert
J. J. Ryba - Slavíček, G. F. Händel - Árie Almireny, W. A. Mozart - Ave verum corpus aj.
Hudba Hradní stráže a Policie ČR, diriguje Jiří Kubík, bas – František Zahradníček
Chrám sv. Víta, Pražský hrad
začátek 16:00
8.12. Martinů z Ameriky
klavír – Pavel Voráček, housle – Lenka Malá, viola – Anežka Ferencová,
violoncello – Tomáš Jamník, flétna – Anna Švejdová
Kostel sv. Vavřince, Hellichova 553/18
začátek 19:30
11.12. Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční „Hej mistře“
Komorní orchestr Akademie
Kostel sv. Salvátora na Starém městě
začátek 20:00
12.12. Adventní koncert
J. J. Ryba - Slavíček, G. F. Händel - Árie Almireny, W. A. Mozart - Ave verum corpus aj.
Hudba Hradní stráže a Policie ČR, diriguje Jiří Kubík, bas – František Zahradníček
Brno, Mendelovo nám.
začátek 19:00
15.12. Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční „Hej mistře“
Komorní orchestr Akademie
KC Zahrada, Chodov
začátek 20:00
21.12. Adventní koncert
Tenor – Václav Cikánek, bas – Matěj Chadima, housle – Petr Matěják a Václav Hudeček, trubka – Vladimír Rejlek, Kühnův dětský sbor
Kostel s. Šimona a Judy
22.12. Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční „Hej mistře“
Komorní orchestr Akademie
Kostel sv. Salvátora na Starém městě
začátek 20:00
25.12. Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční „Hej mistře“
Bronislava Tomanová – soprán, Eva Trundová – alt, Jaroslav Kovacz – tenor, Jan Morávek – bas, smíšený pěvecký sbor Gaudium (Praha) – sbormistři Zdena a Vladimír Součkovi, Piccola Orchestra, Marek Valášek – dirigent
Kostel sv. Mikuláše, malostranské náměstí, Praha 1
začátek 17:00
26.12. Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční „Hej mistře“
Kostel sv. Mikuláše, malostranské náměstí, Praha 1
začátek 17:00
Webmaster