Úvod     Biografie      Repertoár      Akce a koncerty      Fotogalerie      Nahrávky      Odkazy       Kontakt       ZUŠ
Akce a koncerty 2015                                                      2017  |  2016  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011

LEDEN

29. 1. Jakob Trautzl - Oratorium Saul
Orchestr Hudby hradní stráže a PČR,
diriguje Jan Zástěra
Česká národní banka, Praha 1
začátek ve 18:00

ÚNOR

17. 2. Koncert duchovní hudby
Varhany – Eva Bublová
W. A. Mozarta, J. Haydna, B. A. Wiedermanna,
Kostel Panny Marie pod řetězem, Praha 1 – Malá strana
začátek ve 17:00
(PRO NEMOC PŘESUNUTO NA 10. 11.)

BŘEZEN

25. 3. Týnský chrám, slavnost Zvěstování Páně
Sbor Notre Dame
Š. Brixi - Magnificat
začátek ve 18:00
30. 3. Antonín Dvořák – Stabat mater
Komorní orchestr Akademie Praha (KOA) diriguje Pavel Hryzák
Kostel sv. Salvátora na Starém městě, Salvátorská 1
začátek ve 19:30

DUBEN

2. 4. Velikonoční kantáta – Jan Zástěra
Collegium hortensis a Spojené sbory Podkrušnohoří
Valdštejnský sál Státního zámku Duchcov
začátek ve 19:00
13. 4. Jarní koncert – Gaudium Pragense
Diriguje Lukáš Hurník
Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1
začátek ve 19:30
21. 4. Koncert pro belgické studenty
vystoupí V. Ptáčková, K. Halbychová, K. Martínek
Farní centrum Malejov, Libocká 5/41, Praha 6

KVĚTEN

29. 5. Noc kostelů
Koncert Bronislavy Tomanové, jejích žáků a hostů

Kostel Bét-el
Vilová 26, Praha 10
začátek ve 21:00

ČERVEN

15. 6. Setkání se šansony i "vážnou" hudbou Milana Jíry
Sál Konzervatoře J. Deyla, Maltézském náměstí 14 v Praze 1
začátek ve 19:00
17. 6. L. Janáček – Zápisník zmizelého – Mimořádný koncert
Festival Pražské jaro

Koncertní sál Pražské konzervatoře
Dvořákovo nábřeží 2, Praha 1
začátek ve 19:30
20. 6. Koncert s Musicou Bohemicou
Od baroka po současnost s Jaroslavem Krčkem
Manětín, koncert na zámku
Začátek ve 20:00
21. 6. Koncert s orchestrem Quattro Corde
Diriguje Jiří Kubík
J. S. Bach – Kantáta Jauchzet Gott in allen Landen
Řevnice, Zámek
Začátek ve 14:00
23. 6. Koncert s orchestrem Quattro Corde
Diriguje Jiří Kubík
J. S. Bach – Kantáta Jauchzet Gott in allen Landen
Korunní 60, Praha 2
Začátek ve 19:00

ČERVENEC

6. 7. Koncert duchovní hudby
Eva Bublová - varhany
skladatelky a skladatelé 19. - 21. století
Teplice, kostel sv. Jana Křtitele
Začátek ve 19:00

PROSINEC

17.12. Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční
Komorní orchestr Akademie
Kostel sv. Salvátora na Starém městě, Salvátorská 1
Začátek ve 20:00
19.12. Adventní koncert
Gaudium pragense diriguje Lukáš Hurník
Betlémská kaple, Praha 1
začátek ve 19:30
Webmaster